Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij de Hof van Eden te Midlaren en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Hof van Eden gereserveerd heeft, heeft dit middels een contactformulier, e-mail of telefonisch contact of via de website gedaan.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gast en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van Hof van Eden of namens de eigenaar van Hof van Eden beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.hofvanedenmidlaren.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@hofvanedenmidlaren.nl  of door te bellen met telefoonnummer: +31 6 21707148.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Hof van Eden Midlaren

KvK: 81779240

Ina Huesken

Steenakkers 3

9475 PM Midlaren

+31 6 21707148

Website: www.hofvanedenmidlaren.nl

E-mail : info@hofvanedenmidlaren.nl

1.Hof van Eden Midlaren.

1.1

Hof van Eden Midlaren is beschreven op de website:  www.hofvanedenmidlaren.nl

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij de Hof van Eden te Midlaren ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Alle accommodaties zijn geschikt voor twee personen.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Hof van Eden aanwezig is.

Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur in de accommodatie.

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.

Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5

De Zoete Kers en De Toffe Peer bij Hof van Eden Midlaren beschikken beide over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed.

1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Hof van Eden Midlaren voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.hofvanedenmidlaren.nl

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, en de eindschoonmaak. Prijzen zijn exclusief belasting, gebruik van de jacuzzi en een optioneel ontbijt.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Hof van Eden Midlaren zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze website worden geacht ten goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Hof van Eden Midlaren  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per deze website, per e-mail via info@hofvanedenmidlaren.nl of via telefoonnummer +31 6 21707148.     

3.2

Na een gemaakte reservering ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens.

Na het bevestigen van een reservering gaan deze algemene voorwaarden direct van kracht.

3.3

Middels deze website kunt u de betaling voldoen middels iDeal. Ook is er de mogelijkheid om contant te betalen bij aankomst.  U dient vooraf het gehele bedrag te betalen.

Mocht de betaling mislukken dan vervalt direct de boeking.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Hof van Eden Midlaren is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

–              Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

–              Bij annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

–              Bij annulering van precies 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

–              Bij annulering van 6 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 75 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3

Hof van Eden Midlaren kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Hof van Eden Midlaren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende accommodatie geleden schade, de gast vrijwaart Hof van Eden Midlaren tegen aanspraken dienaangaande.

Hof van Eden Midlaren is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Hof van Eden Midlaren.

6.2

Door Hof van Eden Midlaren wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Hof van Eden Midlaren.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende accommodatie(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de accommodatie zoals: de keuken, jacuzzi, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Hof van Eden Midlaren.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de accommodatie is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Ina Huesken